Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 182/QĐ-UBND Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hà Thượng 08/04/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
2 181/QĐ-UBND Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hà Thượng 08/04/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
3 174/QĐ-UBND Kiện toàn Đội thủy nông xã 05/04/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
4 114/QĐ-UBND Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, PCT, UVUBND xã; CBCC xã 08/03/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
5 23/BC-UBND Kết quả công tác kiểm soát tài sản thu nhập năm 2021 11/02/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
6 07/TB-UBND Lịch trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 26/01/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
7 362/QĐ-UBND Bổ nhiệm Phó ban lâm nghiệp xã đối với ông Vũ Đình Bằng 24/12/2021
8 361/QĐ-UBND Miễn nhiệm Phó ban lâm nghiệp xã đối với ông Bế Ngọc Nguyên 24/12/2021 Tạc Văn Lợi
9 348/QĐ-UBND Công nhận người trúng cử trưởng xóm 13 nhiệm kỳ 2021-2023 15/12/2021
10 347/QĐ-UBND Công nhận người trúng cử trưởng xóm 11 nhiệm kỳ 2021-2023 15/12/2021
11 346/QĐ-UBND Công nhận người trúng cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2023 15/12/2021
12 345/QĐ-UBND Công nhận người trúng cử trưởng xóm 9, nhiệm kỳ 2021-2023 15/12/2021
13 344/QĐ-UBND Công nhận người trúng cử trưởng xóm 8 15/12/2021
14 343/QĐ-UBND Công nhận người trúng cử trưởng xóm 6, nhiệm kỳ 2021-2023 15/12/2021
15 342/QĐ-UBND Công nhận người trúng cử trưởng xóm 5, nhiệm kỳ 2021-2023 15/12/2021
16 7685/QĐ-UBND Miễn nhiệm Phó chỉ huy trưởng BCHQS xã đối với ông Bế Ngọc Nguyên 09/12/2021 Phạm Quang Anh - Chủ tịch UBND huyện
17 168/QĐ-UBND Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã Hà Thượng năm 2021 10/08/2021
18 133/QĐ-UBND Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hà Thượng năm 2021 23/07/2021 Tạc Văn Lợi

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11866

Tổng truy cập: 261113