Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 69/BC-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 10/06/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
2 51/KH-UBND Kế hoạch vận động ủng hộ các loại quỹ năm 2022 17/05/2022 Đặng Văn Thi - PCTUBND xã
3 41/BC-UBND Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí quý I/2022 23/03/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
4 05/BC-UBND Công khai tài chính trong sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 07/01/2022 Tạc Văn Lợi
5 01/BC-UBND Tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2021 04/01/2022 Tạc Văn Lợi
6 196/BC-UBND Quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 24/12/2021
7 195/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2021; dự toán ngân sách xã năm 2022 23/12/2021
8 194/bc-ubnd Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công năm 2021; kế hoạch đàu tư công năm 2022 22/12/2021
9 27/QĐ-UBND Công khai thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 25/02/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8098

Tổng truy cập: 260984