Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 52/UBND-LĐXH Đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 17/03/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
2 48/UBND-LĐXH Rà soát lập danh sách hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sỹ cần hỗ trợ cải thiện nhà ở giai đoạn 2021-2025 09/03/2022 Tạc Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã
3 22/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch tổ chức các phiên họp thường lệ HĐND xã năm 2022 30/12/2021 Nguyễn Vắn Hồng - Chủ tịch HĐND xã
4 21/NQ-HĐND Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2021; nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022 xã Hà Thượng 30/12/2021 Nguyễn Vắn Hồng - Chủ tịch HĐND xã
5 20/NQ-HĐND Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022 xã Hà Thượng 30/12/2021 Nguyễn Vắn Hồng - Chủ tịch HĐND xã
6 19/NQ-HĐND Phê chuẩn phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2022 30/12/2021 Nguyễn Vắn Hồng - Chủ tịch HĐND xã
7 2468/UBND-NV Thực hiện Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về sắp xếp sáp nhập và đổi tên xóm 21/12/2021 Phạm Quang Anh - Chủ tịch UBND huyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8263

Tổng truy cập: 260977